...
Nasze
wartości
Filozofia, z której inspirację czerpie Sinesia, opiera się na konkretnych wartościach. Sama nazwa marki to słowo o fascynującym i zmiennym znaczeniu – „synesis” to termin pochodzący ze starożytnej greki, oznaczający „zjednoczenie”, „spotkanie”, „umysł”, „sens”, w pełni oddaje więc charakter naszej działalności.

Mimo, że wartości marki są stałe i niepodważalne, potrafimy dostosować je do tego, jak zmieniają się potrzeby, oczekiwania i pragnienia klientów.

Nasza
tożsamość

Polisensoryczność synestetyczna

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest pobudzanie wielu zmysłów jednocześnie: dotyku, zapachu, wzroku i słuchu. Odbieranie przyjemnych bodźców równocześnie na wielu płaszczyznach wpływa na równowagę, koncentrację, odprężenie i skupienie się na tym, co dzieje się „tu i teraz” (mindfulness). Nasze produkty i rytuały pomagają zadbać o samopoczucie fizyczne i psychiczne, a także skierować całą uwagę na siebie i własne potrzeby.

Połączenia wzajemne

Skóra głowy, włosy i twarz to elementy, które są ze sobą ściśle powiązane. Pielęgnacja holistyczna powinna to uwzględniać i obejmować dbanie o nie wszystkie z równą starannością. Piękno i dobre samopoczucie to wynik troszczenia się o wszystkie aspekty swojego życia i strefy ciała. Pielęgnacja powinna być subtelna, dostosowana do potrzeb, dawać długotrwały efekt i sprawiać przyjemność.

GreenRich Beauty

Staramy się łączyć świadomość ekologiczną, przyjemność dla zmysłów, skuteczność i bezpieczeństwo. Nasze produkty to bogactwo naturalnych składników aktywnych, brak jakichkolwiek szkodliwych substancji i wyraz troski o środowisko i naszą planetę.

Mój czas – mój luksus

Czasu nie da się kupić ani sprzedać, co czyni go synonimem luksusu. Doświadczamy go w różny sposób: bywa, że płynie wolno lub zdecydowanie zbyt szybko. Produkty Sinesia pozwalają zatrzymać go na kilka chwil i skupić się na swoim pięknie, autentyczności i wolności.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.